انتشار نخستین کتاب روانکاوانه در ایران به روایت مراجعان کتاب مواجه با کوه یخ در اتاق شماره ۴ منتشر شد

کتاب “مواجه با کوه یخ در اتاق شماره ۴” به‌عنوان‌ نخستین کتاب روانکاوانه در ایران به روایت مراجعان از سوی نشر علم منتشر شد.به گزارش اخبار ساختمان، کتاب “مواجه با کوه یخ در اتاق شماره ۴” به‌عنوان‌ نخستین کتاب روانکاوانه در ایران به روایت مراجعان از سوی نشر علم منتشر شد. این کتاب که تجربه درمان برخی از افرادی که با انواع اضطراب و مشکلات روان روبرو بوده‌اند را در بر دارد توسط سین زمانیان تالیف شده است. این کتاب در برگیرنده بسیاری از اختلالات روان و مشکلات ذهنی افراد است که ممکن است هر فرد در زندگی خود تجربه کرده و می‌تواند راهگشای درمان بسیاری از این اختلالات در خوانندگان باشد. این کتاب شامل روایت هایی از افرادیست که با انواع مشکلات روان و ذهن درگیر بوده‌اند که امروز حاصل تلاششان در مسیر آگاهی و تغییر در پروسه درمان به نگارش درآمده است. خوانندگان این کتاب قادرند با بسیاری از این روایت‌ها همذات‌پنداری کرده و مشکلات ذهن و روانشان را در آینه آنها ببینند. با خواندن این کتاب خوانندگان قادر خواهند شد با انواع اضطراب‌هایی همچون پنیک، غم از دست دادن،خشم فقدان‌ها، افسردگی و . . . آشنا شده و راه درم.. ... ادامه مطلب