رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران خبر داد: بسته های تشویقی جدید در انتظار سازندگان مسکن

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: در نظر داریم علاوه بر بسته های تشویقی که وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران تدوین کرده است، بسته های جدیدی را رونمایی کنیم تا بدینوسیله گره توسعه درونی شهرها نیز باز شود.به گزارش اخبار ساختمان، سیدمحمد مرتضوی گفت: در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن به عنوان طرح ملی و فراگیر شناخته می شود اما متاسفانه در این طرح علارغم اینکه از قانون کارآمدی به نام ساماندهی برخوردار بودیم باز هم به توسعه درونی شهرها توجه چندانی نشده است. شاید اگر در گذشته شرایط اجرایی، ابزارهای مالی مناسب و زیرساخت های حمایتی برای بخش خصوصی فراهم شده بود امروز نیاز چندانی نبود تا با قانون جهش تولید مسکن وارد طرح حمایتی جدید با این شیوه ناکارآمد شویم. وی درباره میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در سال های اخیر گفت: در بخش هایی از طرح نهضت ملی مسکن ناکارآمدی های مهم و اساسی دیده می شود و با گذشت حدود 2 سال ای طرح در مرحله اجرایی و عملی توفیق چندانی نداشته است. مرتضوی در ادامه درباره علل عدم پیشرفت این طرح گفت: از مهم ترین بخش هایی که مانع پیشرفت طرح نهضت ملی مسک.. ... ادامه مطلب