دیوار برشی چیست؟

دیوار برشی یکی از انواع دیوار اجرایی در ساختمان‌ است که به منظور و هدف خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. این دیوار در واقع متشکل از یک سری قطعات برشی یا همان قطعات مهاری است که اصلی ترین وظیفه آنها کنترل تأثیر بارهای جانبی وارده بر ساختمان است. به گزارش اخبار ساختمان، دیواری که مقاومت ساختمان را در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله و باد بالا می برد، دیوار برشی نامیده می شود. زمانی که دیوار‌ها و ستون ها پایداری و مقاومت فشاری ساختمان را حفظ می کنند و بار ساختمان را از سقف به فونداسیون (پی) منتقل می کنند، باید توسط دیوار برشی، مقاومت کششی ساختمان نیز بالا برود. فناوری دیوار برشی به علم ساختمان در برابر بارهای جانبی مقاوم اشاره دارد. دیوارهای برشی به ویژه در ساختمان های مرتفع و مناطقی که در معرض باد جانبی و نیروهای لرزه ای قرار دارند؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نحوه عملکرد دیوار برشی در ساختمان برای درک کامل کاربرد این سازه برشی ممکن است به تحصیل در مهندسی سازه نیاز داشته باشد، اما یک راه ساده برای درک بهتر نحوه عملکرد آن ها این است که یک مربع با چهار لبه، دو ستون و دو تیر تصور کنید. این.. ... ادامه مطلب