ثبت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر عملیات حفاری ژئوتکنیک در پروژه های مسکن رباط کریم

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران موفق شد با ثبت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر عملیات حفاری ژئوتکنیک در پروژه نهضت ملی مسکن رباط کریم نقش آفرینی موثری در ارتقاء کیفی این پروژه های عمرانی ملی در غرب استان تهران داشته باشد. به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل مسکنی معاون فنی اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران گفت: این آزمایشگاه در راستای اهداف دولت مردمی سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن با کیفیت به طور همزمان با ۲۵ انبوه ساز برای انجام مطالعات مکانیک خاک پروژه نهضت ملی مسکن رباط کریم قرارداد منعقد کرد و با استقرار آزمایشگاه مستقر ارائه خدمات خود را با سرعت و دقت آغاز کرد. مسکنی اضافه کرد: با توجه به اهمیت پروژه و لزوم تسریع در عملیات احداث پروژه پنج هزار و ۵۰۰ واحدی رباط کریم، این آزمایشگاه برای نخستین بار در پروژه های عمرانی با استقرار همزمان ۱۶ دستگاه حفاری همزمان کار حفر گمانه های ماشینی و دستی را به طور شبانه روزی در راه تحقق وعده ساخت مسکن توسط دولت سیزدهم آغاز کرد. وی افزود: با همکاری اداره کل کاوش های صحرایی و همچنین آزمایشگاه ستاد برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.. ... ادامه مطلب