حمایت اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از نمایشگاه صنعت ساختمان شهرآفتاب

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با تاکید بر فرهنگ سازی در فعالیت های اقتصادی؛ اخذ مجوز ده ساله برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران را اقدامی قابل تحسین و با محاسن مختلف برای صنعت احداث کشور دانست.به گزارش اختمار ساختمان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با تاکید بر فرهنگ سازی در فعالیت های اقتصادی؛ اخذ مجوز ده ساله برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران را اقدامی قابل تحسین و با محاسن مختلف برای صنعت احداث کشور دانست. مهندس پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در دیدار با رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تسفا با تشریح سوابق اتاق ایران و ایتالیا؛ گفت : با وجود مشکلات و موانع مختلف اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در طول چند دهه گذشته فعالیت های چشمگیری داشته و امروز بیش از پنج هزار عضو فعال دارد. مدیرعامل شرکت سکو ایران افزود: فعالیت های اتاق ایران و ایتالیا در حوزه های متعدد شامل مشاوره های تجاری ، تسهیل مراودات تج.. ... ادامه مطلب