پیش بینی رییس کل بانک مرکزی درباره قیمت مسکن

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته و همه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست خبری که با حضور خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بیان کرد: تنظیم نظام پولی و اعتباری و ارزی بر عهده بانک مرکزی است. متغیرهای پولی کشور آسیب های جدی در پنج سال اخیر داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین و رویه ها حس می شد. متوسط رشد نقدینگی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز ۳۳ درصد بوده، تورم ۴۱ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد بوده است. وی گفت: در سال های اخیر یک فضای ناشی از بی‌اعتمادی در اقتصاد کشور حاکم شد و ما یک نقشه راه تدوین کردیم و این نقشه را در گام های متعدد اجرا می کنیم. محورهای این نقشه نیز کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و تحکیم حکمرانی نظارت بانک مرکزی در حوزه ارز و تقویت نظارت ها و سیاست ارتباطی است‌. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: نقدینگی در بلندمدت عامل تورم .. ... ادامه مطلب