نخستین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت در کانون توجه متخصصان ایرانی

دبیر نخستین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت گفت: اولین سمپوزیوم تخصصی در حوزه مدیریت ساخت با استقبال بسیار خوبی همراه بود و این یک اتفاق بسیار ارزشمند است که با ایجاد یک اکوسیستم تخصصی می تواند بسیار کمک کننده باشد. به گزارش اخبار ساختمان، سید محمدرضا علوی پور در مراسم افتتاحیه اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت گفت: صنعت ساخت تنها محدود به پروژه های ساختمانی نبوده، بلکه احداث پروژه های ساختمانی (مسکونی و تجاری)، مهندسی، زیرساختی و صنعتی همگی زیرمجموعه صنعت ساخت قرار می گیرند. دبیر علمی اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت در ادامه گفت: گستردگی و پیچیدگی صنعت ساخت باعث شده تا این صنعت نسبت به تمامی صنایع دیگر نرخ شکست بالاتری داشته باشد، به همین دلیل کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان فلسفه جدیدی به نام مدیریت ساخت را در کنار فلسفه مدیریت پروژه ایجاد کرده و سال های متمادی برای توسعه آن سرمایه گذاری نموده اند. وی همچنین گفت: باید اشاره نمود که دانش مدیریت ساخت تنها به دانش مدیریت عمومی پروژه محدود نشده و این مبانی از موضوعات ارائه شده توسط موسسات و انجمن های مدیریت پروژه عمومی چون موس.. ... ادامه مطلب