ریسک تولید مسکن باید کاهش یابد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: ۵۰ درصد از هزینه های مسکن حمایتی مربوط به مصالح ساختمانی است که باید هرچه سریعتر ریسک قیمتی در مصالح ساختمانی برای این پروژه ها کاهش یابد. به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت در نشست خبری بیستمین اجلاس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از هزینه های مسکن حمایتی مربوط به مصالح ساختمانی است گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، انبوه سازان باید دو بار هزینه بیمه را پرداخت کنند که این هزینه در نهایت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که جزء گروه های ضعیف جامعه هستند اخذ می شود. وی ادامه داد: اگر ریسک قیمتی در مصالح ساختمانی برای پروژه‌ مسکن ملی کاهش نیابد نتیجه آن جز افزایش قیمت نخواهد بود. پس بنابراین در پروژه های نهضت ملی مسکن باید تمامی هزینه ها و قیمت ها شفاف سازی شود و در حال حاضر به نظر می رسد که بخشی از قراردادهای این پروژه ها با مشکل مواجه هستند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور با تاکید بر اینکه باید میان انبوه سازان و پیمانکاران تمایز قایل شویم ادامه داد: در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن باید از ظرفیت انبوه سازان استفاده شود چراکه.. ... ادامه مطلب