بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین، کارکنان اجرایی یک پروژه ساختمانی و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد؛ یعنی اگر در صورت سهل انگاری یا اشتباه مهندس ناظر، حادثه ای در ملک اتفاق بیفتد و برای افراد مشمول، خسارت جانی/مالی به بار بیاورد، این بیمه نامه خسارات وارده را جبران می کند.

به گزارش اخبار ساختمان، شما اگر مهندس ناظر یا طراح مسئول در پروژه های ساختمانی باشید به خوبی می دانید که یکی از شرایطی که در آن امکان وقوع حادثه بالاست، زمینه کاری شماست. در مواقعی این حادثه جزئی بوده و خسارت زیادی به بار نمی آید اما گاهی این حوادث باعث به بار آمدن خسارات زیانباری به پروژه های ساختمانی و اشخاص ثالث می شود. بنابراین طبیعی است که یکی از دغدغه های شما خرید پوشش بیمه ای مناسب برای جبران خسارات احتمالی باشد.
بیمه، انتخابی است که می تواند خسارات وارد شده به پروژه ها را جبران کند. اینکه کدام بیمه را باید انتخاب کنیم به عوامل متعددی بستگی دارد. اما اگر شما به عنوان مهندس ناظر، طراح و محاسب بخواهید برای پروژه ساختمانی بیمه بخرید باید بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب را انتخاب کنید.
بیمه مسئولیت مهندسین عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرائی پروژه های ساختمان سازی، بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه گذار در هنگام انجام عملیات ساختمان هایی که بیمه گذار مسئول نظارت/طراحی/محاسبه آنها است، خسارت جانی و مالی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار مطابق با شرایط و مفاد بیمه نامه مسئولیت مهندسین، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟

ناظران ساختمان نقش مهم و حساسی در طراحی، محاسبات و اجرای پروژه ها ایفا می کنند؛ به طوری که حتی اگر سال ها بعد از احداث یک ساختمان حادثه ای ناگهانی اتفاق بیفتد، ممکن است که مسئولیت آن به عهده مهندس ناظر باشد.
این افراد می توانند با خرید بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، خسارت های جانی و مالی وارد شده به مالکان، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه های ساختمانی را جبران کنند.

کدام مهندسین از بیمه مسئولیت مهندسی می توانند استفاده کنند؟

همه مهندسینی که شرایط زیر را دارند می توانند بیمه مسئولیت مهندسی را خریداری کنند:
– عضویت در سازمان نظام مهندسی
– دارا بودن پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی
– داشتن شماره امضای شهرسازی از شهرداری
سه دسته از مهندسین یعنی مهندسین ناظر، مهندسین طراح و مهندسین محاسب می توانند از بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین استفاده کنند.

چه حوادثی تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین قرار می گیرد؟

خسارات مالی و جانی که به مالک، اشخاص ثالث، کارگران پروژه و کارفرما ناشی از حوادث زیر وارد آید، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. این حوادث عبارت اند از:
– تخریب ساختمان مجاور در زمان گودبرداری
– فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان مجاور
– خسارات وارده به اموال ساختمان مجاور
– فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی
– هزینه های پزشکی کارگران پروژه‌ ساختمانی
– خسارات وارده به تاسیسات شهری
– خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث

چه حوادثی تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر قرار نمی گیرند؟

این بیمه نامه استثنائاتی دارد که اگر رخ دهند، تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب قرار نمی گیرند. این موارد به این شرح هستند:
– خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
– خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
– خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
– خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
– خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار، شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
– خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار است از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز شود
– خسارت ناشی از عدم النفع
– کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی، تاخیر تادیه، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
– محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار
– حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه
– حوادث ناشی از درگیری، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
– حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
– جرائم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
– خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
– خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
– خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر، طراح و محاسب
– خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
– کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود
در غیر این صورت، برای مواردی که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند، ابتدا بیمه گذار احراز مسئولیت شده و در صورتی که مسئولیت او محرز شود، خسارت تا سقف پوشش درج شده در بیمه نامه از سمت بیمه گر پرداخت می شود.

پوشش های اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین شامل چه مواردی می شود؟

غرامت دیه (فوت و نقص عضو)، هزینه های پزشکی و خسارت های مالی پوشش های اصلی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسی هستند.

* غرامت فوت

غرامت فوت بر اساس رای مراجع قضایی مشخص می شود و بیمه گر سقف تعهدات ثبت شده در بیمه نامه را پرداخت خواهد کرد. البته گاهی به علت تأخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه، نرخ دیه افزایش پیدا می کند؛ شرکت بیمه در شرایط معمولی این هزینه مازاد را پرداخت نخواهد کرد.

* غرامت نقص عضو

میزان غرامت نقص عضو را مراجع قانونی تعیین خواهند کرد و بیمه گر متعهد است که تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را پرداخت کند.

* هزینه های پزشکی

بر اساس مدارک معتبر و با تایید پزشک معتمد و کارشناس، شرکت بیمه هزینه های پزشکی افراد زیان دیده را تا سقف تعهدات ثبت شده در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت خواهد کرد. اگر قبل از صدور رای مراجع قانونی مبلغی پرداخت شده باشد، این هزینه از کل میزان تعیین شده کم و مابه‌التفاوت آن پرداخت خواهد شد.
اگر زیان دیده تحت‌ پوشش بیمه تامین اجتماعی (یا سازمان های مشابه) باشد، بیمه گر مسئولیت حرفه ای مهندسین، مازاد غرامت پرداخت شده توسط این سازمان را تا سقف خسارت تعیین شده پرداخت خواهد کرد.

* خسارت مالی

میزان خسارت های مالی ناشی از کوتاهی بیمه گذار، بر اساس رای مراجع قضایی تعیین می شود. در صورت توافق شرکت بیمه گر هنگام تنظیم قرارداد، اگر خریدار تبرئه شود، هزینه دادرسی و دفاع او هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

آیا بیمه مسئولیت مهندسین شامل پوشش حوادث پروژه های قبلی نیز می شود؟

اگر در پروژه های پیشین حادثه ای اتفاق بیفتد که مسئولیت مهندس ناظر محرز شود، تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندس ناظر قرار می گیرد. البته این به شرطی است که بیمه نامه قبل از بروز حادثه خریداری شده باشد و اگر حادثه مربوط به قبل از خرید بیمه نامه باشد، تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.

پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، طراح و محاسب

علاوه بر پوشش اصلی، پوشش های تکمیلی نیز وجود دارند که شما می توانید با اضافه کردن آنها و پرداخت حق بیمه بیشتر، خیالتان بابت گستره بیشتری از حوادث راحت شود.

* پوشش افزایش دیات سال های آتی

مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا می کند اما مبلغی که برای بیمه نامه پرداخت می شود و همچنین سقف تعهد نیز در بیمه نامه ثابت است. برای حل این چالش شما می توانید با خرید این پوشش از یک تا سه بار سقف پرداخت دیه را افزایش دهید. با توجه به اینکه شما انتخاب می کنید 1 یا 2 یا 3 بار سقف پرداختی دیه افزایش پیدا کند، هزینه پرداختی اضافی شما نیز برای این پوشش تکمیلی متغیر خواهد بود.

* پوشش تعدد دیه

گاهی آسیب وارده به زیان دیده به قدری زیاد است که دیه این خسارات از دیه فردی که فوت شده است بیشتر می شود. برای مثال اگر هم ناشنوا شده باشد و پاهای او آسیب دیده باشد یک کدام را پرداخت می کند. اما اگر پوشش تعدد دیه را به عنوان پوشش تکمیلی بیمه خود خریداری کنید، در چنین شرایطی بیش از یک دیه نیز از سمت بیمه گر پرداخت می شود.

نحوه گرفتن خسارت در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

هنگامی که خریدار بیمه از وقوع حادثه ای مطلع شد یا شکایتی در حوزه های مرتبط به این بیمه نامه دریافت کرد، باید (حداکثر) تا پنج روز کاری به یکی از شعبه های شرکت بیمه گر خود مراجعه و فرم اعلام خسارت را تکمیل کند. اطلاعاتی که باید در این فرم ثبت شود، عبارتند از:
* عنوان بیمه گذار
* شماره بیمه نامه
* نوع و شرح حادثه
* تاریخ وقوع حادثه
* محل وقوع حادثه
* مشخصات زیان دیدگان.
کارشناس مراکز پرداخت خسارت مدارک مورد نیاز را به اطلاع بیمه گذار می رساند. پس از ارائه اسناد و بررسی آنها، فرمی به عنوان خلاصه مشخصات پرونده بیمه های مسئولیت مدنی» به بیمه گذار تحویل داده می شود که استعلام پرداخت حق بیمه و خسارات پرداختی در آن ذکر شده است.
خسارات قابل پرداخت هم بر اساس اطلاعات ثبت شده در این فرم محاسبه خواهد شد. حواله پرداخت خسارت در چند نسخه مهر، امضا و صادر می شود. خریدار می تواند با ارائه دو برگه از حواله صادرشده و فرم دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار، چک مربوط به خسارت خود را دریافت کند.

مدارک لازم برای گرفتن خسارت در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین چیست؟

مهم ترین مدارک گرفتن خسارت در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین، عبارتند از:
– گزارش تکمیل شده حادثه با فرم سازمان تامین اجتماعی
– مدارک شناسایی زیان دیده
– گزارش بازرس اداره کار
– گزارش های پزشکی قانونی
– مدارک بیمارستانی (فاکتور هزینه های پزشکی؛ در‌ صورت درخواست)
– گواهی پزشک معتمد درباره نوع حادثه و اتمام درمان
– رونوشت بیمه نامه و ضمیمه های آن
– مدارک استخدامی (کارت اشتغال به کار/ کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل)
– کپی پروانه ساختمان (در پروژه های ساختمانی).
همچنین برای دریافت غرامت فوت باید مدارک زیر را به شرکت بیمه ارائه کنید:
– گزارش حادثه تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی
– مدارک استخدامی (کارت اشتغال به کار/ کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل)
– فتوکپی برابر اصل گزارش بازرس اداره کار
– فتوکپی برابر اصل شناسنامه باطل شده فرد فوت شده
– فتوکپی برابر اصل گواهی فوت و جواز دفن
– فتوکپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت
– فتوکپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی
– فتوکپی برابر اصل گزارش مقامات انتظامی
– فتوکپی برابر اصل رای دادگاه (در صورت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا)
– فتوکپی برابر اصل قیم نامه و نامه اداره سرپرستی (در صورت نیاز)
– تصویر شناسنامه های وارثان قانونی فرد فوت شده
– برگه ماموریت فرد فوت شده (در صورت فوت هنگام ماموریت کاری)
– رونوشت بیمه نامه
– فتوکپی پروانه ساختمان.

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چگونه محاسبه می شود؟

نرخ این بیمه نامه بر اساس چند عامل محاسبه می شود:
* تخصص مهندس
* درجه و پایه مهندس
* متراژ سالیانه

توجه به توصیه های ایمنی در بیمه مسئولیت مهندسین

یکی از شرایط مهمی که در بیمه‌ مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر وجود دارد، توجه به نکات ایمنی است. در واقع این نکات، مواردی هستند که بیمه گذار یعنی مهندسین طراح، ناظر و محاسب متعهد به رعایت آن هستند. این نکات عبارت اند از:
– جدا کردن خروجی اصلی از دیگر خروجی ها
– رعایت نکات ایمنی در زمان گودبرداری (دارا بودن لباس ایمنی کار)
– دور بودن ماشین آلات از محل گودبرداری و کارگران در صورت وجود گازهای سمی
– ایمن کردن ساختمان در برابر زلزله مطابق با آیین نامه 2800
– در نظر گرفتن محل پله فرار و دسترسی سریع و راحت به آن
– نصب و اجرای آسانسور مطابق با ضوابط و مقررات ملی ساختمان
– نصب حتمی شمع در زمان گودبرداری
– دارا بودن نقشه های پروانه و استانداردهایی که برای ایمن شدن در برابر آتش سوزی وجود دارند

مدت بیمه مسئولیت مهندس ناظر ساختمان چند سال است؟

مدت بیمه مسئولیت ناظر برای هر پروانه از زمان تاریخ صدور پروانه شروع شده و تا حداکثر 10 سال پس از آن می تواند ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: بیمه نامه های اجباری ساختمان سازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *