بورس کالای ایران در اطلاعیه های جداگانه ای از پذیرش ۳۸ ملک در قالب آپارتمان و ساختمان مسکونی متعلق به دولت که عرضه کننده آن سازمان خصوصی سازی است، خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، در اطلاعیه های مدیریت پذیرش بورس کالای ایران آمده است: ملک های پذیرش شده متعلق به دولت بوده که عرضه کننده آن سازمان خصوصی سازی است.
این 38 ملک پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و یکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 21 آذر در بازار فرعی بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت.
براساس امیدنامه و اطلاعیه پذیرش این املاک به شرح زیر هستند:
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3293/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3283/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3273/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3277/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3237/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3257/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3295/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3251/3 به مساحت 59.12 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3255/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3269/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3233/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3271/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3235/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3287/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استاان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3285/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3253/3 به مساحت 52.52 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3249/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3291/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3281/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3259/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3239/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3265/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3243/3 به مساحت 55 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3289/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3279/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3261/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3263/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3245/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3241/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3247/3 به مساحت 49.2 مترمربع واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 10976/12 به مساحت 68.65 متر مربع واقع در استان گیلان شهرستان رشت
*یک باب ساختمان مسکونی آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 33/6 به مساحت 459 مترمربع عرصه و 246 مترمربع عیان واقع در استان مرکزی
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 34619/3467 به مساحت 988.8 مترمربع عرصه و 140.07 مترمربع اعیان واقع در استان تهران
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 34626/3467 به مساحت 988.8 مترمربع عرصه و 139.32 مترمربع اعیان واقع در استان تهران
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 34618/3467 به مساحت 988.8 مترمربع عرصه و 139.32 مترمربع اعیان واقع در استان تهران
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 34622/3467 به مساحت 988.8 مترمربع عرصه و 139.32 مترمربع اعیان واقع در استان تهران
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 1957/6 به مساحت 57.25 مترمربع واقع در استان گیلان شهرستان لاهیجان
*یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 1958/6 به مساحت 57.25 مترمربع واقع در استان گیلان شهرستان لاهیجان
تسنیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *