ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی

ابوالفضل طهماسبی جانشین بسیج سازندگی مستضعفین گفت: بیش از 12 هزار واحد مسکونی در کل کشور با مشارکت مردمی و گروه های بسیجی ساخته شده است‌. به گزارش اخبار ساختمان، سردار ابوالفضل طهماسبی جانشین سازمان بسیج سازندگی - در نشست خبری نخستین گردهمایی گروه های مردمی و جهادی در بازآفرینی شهری، مسکن و راه روستایی با مشارکت بسیج مستضعفین، اظهار کرد: در سال 1402 در حوزه مرمت و تکمیل واحدهای مسکونی اقشار آسیب پذیر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بیش از 12 هزار خانه را ساختیم. به 1638 روستا آبرسانی کردیم، همچنین آسفالت 1700 کیلومتر راه مزارع روستایی انجام شد و در بخش آبخیزداری نیز 834 پروژه به اجرا رسیده است. وی همچنین گفت: در طرح کرامت که در مناطق حاشیه نشین انجام می شود نیز تا کنون توانسته ایم اقدامات مناسبی را انجام دهیم و امیدوار هستیم تا در ادامه نیز بتوانیم اقدامات بیشتری در این حوزه به سرانجام برسانیم. سردار طهماسبی ادامه داد: در سال 1402، 20 هزار و 262 پروژه با مشارکت 12 هزار گروه جهادی اجرا کردیم و در سال جاری نیز به دنبال این هستیم تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و حضور گروه های جهادی بتو.. ... ادامه مطلب

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود

اولین گردهمایی گروه های مردمی و جهادی با مشارکت بسیج مستضعفین، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و سازمان راهداری در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود. به گزارش اخبار ساختمان، محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری نخستین گردهمایی گروه های مردمی و جهادی با وزارت راه و شهرسازی (بازآفرینی شهری، مسکن و راه روستایی) با مشارکت بسیج مستضعفین گفت: نخستین گردهمایی گروه های مردمی و جهادی با مشارکت بسیج مستضعفین، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و سازمان راهداری در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. وی در ادامه این نشست افزود: در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور (بیش از یک سوم جمعیت شهری) در بافت های فرسوده و ناپایدار ساکن هستند که در صورت انجام اقدامات مناسب می توانیم شاهد بهبود وضعیت زندگی این بخش از جمعیت شهری نیز باشیم. معاون وزیر راه و شهزسازی همچنین گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ما سعی کرده ایم که نگاه مردمی به موضوع نوسازی بافت های فرسوده داشته باشیم، چراکه برای نوسازی بافت های فرسوده زمین و سر.. ... ادامه مطلب