مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک: مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی نهضت ملی مسکن در 28 استان انجام شد

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از انجام مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی نهضت ملی مسکن در ۲۸ استان کشور خبر داد و گفت: بیشترین مطالعاتی در حال انجام توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بخش مسکن در استان های تهران، مرکزی، اصفهان و فارس است. به گزارش اخبار ساختمان، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخشی از اقدامات آن شرکت را در انجام مطالعات ژئوتکنیک برای مشارکت در اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد و گفت: از آغاز دولت سیزدهم با تاکید وزیر راه و شهرسازی وقت، همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای اجرا و تکمیل پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شد و هم اکنون نیز تداوم دارد. انجام مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی در ۲۸ استان مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه از روزهای آغاز به کار نهضت ملی مسکن، مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی در بیشتر استان هایی که در این زمینه ثبت تقاضا کردند انجام شد، افزود: تاکنون در بیش از ۲۸ استان مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی پروژه های نهضت ملی مسکن انجام شده و در حال انجام است. همکاری حداکثری با استان های تهران، مرکز.. ... ادامه مطلب

0 تا 100 قرارداد خرید ملک نوساز که سندش آماده نیست + راه حل

در حال حاضر توصیه می شود که برای تنظیم قرارداد خرید ملک نوساز که سندش آماده نیست به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایید و برای انعقاد قرارداد دو شاهد بگیرید. در مبایعه نامه باید مشخصات طرفین با دقت ذکر شود، محل دقیق ملک و توصیف ملک با جزئیات آورده شود. به گزارش اخبار ساختمان،قرارداد خرید ملک نوساز که سندش آماده نیست ،یکی از وسوسه برانگیزترین معاملات است چرا که شما مالک خانه ای کلید نخورده و نوساز می شوید، اما برای خرید آپارتمان نوسازی که فاقد سند است، به لحاظ مالکیت قطعی، ابهاماتی وجود دارد. با این حال با وجود نوسانات بازار مسکن و علاقه افراد برای داشتن خانه های نوساز ممکن است بسیاری از افراد، برای تنظیم چنین قراردادهایی ترغیب شوند. باید گفت که هزینه تنظیم قرارداد خرید ملک نوساز که سندش هنوز آماده نشده کمتر می باشد. با اینکه شما در برابر تصاحب چنین ملک هایی مبلغ کمتری پرداخت خواهید کرد اما باید هوشیارانه درباره شرایط قانونی ملک پرس و جو کنید. در حقیقت شما باید قبل از تنظیم قرارداد خرید ملک نوسازی که سندش هنوز آماده نشده، در ابتدا با مفهوم سند آشنا شوید. سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا د.. ... ادامه مطلب