مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از ابلاغ دستورالعمل راهنمای طراحی و اجرای بام سبز در ساختمان های مسکونی پایتخت با هدف ایجاد وحدت رویه در طراحی و اجرا ساختمان ها خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، کاهش فضاهای سبز شهری را به دنبال داشته و این مسئله به یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی برای شهرنشینان تبدیل شده است.
حامد سلیمی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: در چنین شرایطی بهره گیری از روش های مختلف و کارشناسانه برای افزایش فضای سبز در شهر ضرورت دارد و استفاده از سطح مرده بام ساختمان ها برای افزایش فضای سبز یکی از این روش ها است.
او افزود: در این دستورالعمل که هم اکنون به مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است،‌ تأکید داریم که رﻋﺎﯾﺖ تمام مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه ﻣﺒاحث ۳ (مربوط به ﺣﻔﺎﻇﺖ ساﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ)، ۴ (مربوط به اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ساﺧﺘﻤﺎن)، ۶ (درخصوص ﺑﺎرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) و ﻣﺒﺤﺚ ۲۲ در حوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و همچنین ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ضوابط و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و معماری ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و رعایت مفاد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣسکونی دوستدار ﮐﻮدک مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته سلیمی، مزیت های اجرای بام سبز به شرح «تأمین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان، بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا، ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان، افزایش کیفیت زندگی،کاهش بار گرمایش بنا با افزودن توده و لایه عایق حرارتی و سرمایش آن از طریق سرمایش تبخیری، کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری، افزایش محدوده زندگی» است.
همشهری آنلاین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *