عملیاتی شدن بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن، برآورد احداث چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم، تشکیل صندوق ملی مسکن، تدوین آیین نامه تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت، اجاره و تخصیص زمین بخشی از اقدامات حوزه مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

به گزارش اخبار ساختمان، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی اقدامات انجام شده آن معاونت را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تشریح کرد.
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مبنی بر برنامه ریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در چهار سال نخست، نیاز چهار ساله در کشور به تفکیک شهری و استانی برآورد و به دستگاه های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ شد. به همین منظور از متقاضیان مسکن در قالب هشت فاز ثبت نام شد که نتیجه پالایش این متقاضیان و همچنین عملکرد پروژه های تعریف شده حاکی است که در مجموع ۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی ثبت نام کردند. از این تعداد کل نیز در نهایت یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی شناخته شدند.

بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن عملیاتی شد

عملکرد اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بر اساس گزارش اعلام شده در مجموع یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۰ واحد است. از این تعداد کل ۷۳۳ هزار و ۹ واحد روی زمین های اجاره ۹۹ ساله، ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در بافت های فرسوده، ۱۰۴ هزار و ۱۴۵ واحد پروژه های نیروهای مسلح، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد در قالب پروژه های خودمالکی و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکن روستایی در حال اجراست.

برآورد احداث چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در دولت سیزدهم

همچنین معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تشکیل شورای عالی مسکن، تدوین طرح جامع مسکن، تهیه شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد مجموعه اقداماتی انجام شد. بخشی از این اقدامات شامل تشکیل هشت جلسه شورای عالی مسکن، تدوین شیوه نامه برخورداری پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های قانونی تدوین و در جلسه ششم شورای عالی مسکن مصوب شد.
همچنین به منظور تدوین طرح جامع مسکن، بازنگری اولیه و برآورد نیاز به مسکن در سطح شهر و استان انجام و به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها جهت اجرا، ابلاغ شد.
جمع کل تولید مسکن شهری ملکی، استیجاری و مسکن روستایی در چهارسال اول چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. از این تعداد کل، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز سالانه مسکن ملکی شهری، ۸۰۰ هزار واحد تامین مسکن گروه های کم درآمد طی چهار سال، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن گروه های متوسط درآمدی و پایین، ۲۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن گروه های متوسط و بالای درآمدی است.
همچنین طی چهار سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد برنامه تامین مسکن متقاضیان تفاهمنامه های منعقده، ۶۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری ۸۰۰ هزار واحد تولید مسکن توسط بخش خصوصی، و ۸۰۰ هزار واحد برنامه تولید مسکن در بخش روستایی است.

تشکیل صندوق ملی مسکن

همچنین مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ایجاد حساب ملی مسکن و تامین منابع مالی صندوق از محل واگذاری زمین، مالیات های مرتبط با ارز، زمین، مسکن و مستغلات، منابع بودجه سنواتی، منابع حاصل از اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پس انداز مسکن یکم نیز مجموعه اقداماتی تدوین، برنامه ریزی و اجرا شد. با هدف تحقق ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید. هم اینک صندوق ملی مسکن تشکیل شده است.
این گزارش حاکی است که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن مجموعه اقداماتی را انجام داد. بخشی از این اقدامات شامل تدوین و ابلاغ دستوالعمل نحوه پرداخت تسهیلات ساخت و سهمیه بانک ها برای پرداخت تسهیلات به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول، ۴۵۸ میلیارد تومان برای سال دوم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود.
بر اساس آخرین آمار، سیاستگذاری برای همکاری بانک های مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور در مجموع برای سال نخست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان بوده است.
در خصوص تسهیلات منعقده شهری بانک ها در مجموع در سال اول و دوم اجرای این طرح ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان، در بخش ودیعه مسکن ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان انجام شد. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده در طی اجرای این قانون تاکنون معادل ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و هشت ماهه سال دوم معادل ۱۸.۲ است.

آیین نامه تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت، اجاره و تخصیص زمین تدوین می شود

معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی و اختصاص زمین های موضوع قانون جهش تولید و تدوین آیین نامه مربوط به راه اندازی این صندوق نیز مجموعه فعالیت هایی را سیاستگذاری و اجرا کرد. از جمله این موارد می توان به مراحل تدوین آیین نامه مربوط به این ماده و ویرایش اولیه و غیرقابل انتشار آن اشاره کرد. مقرر شده تا بعد از نهایی شدن این آیین نامه موارد و جزئیات برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شود.
در خصوص ماده ۶ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر انتشار اوراق تامین مالی برای بخش مسکن و استفاده از منابع صندوق ملی برای تامین یارانه سود و انتشار این اوراق تاکنون اوراقی برای تامین مالی بخش مسکن منتشر نشده است.

اراضی ۷۳۳ هزار واحد مسکن حمایتی واگذار شد

در اجرای ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن مبنی برای واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی به صورت اجاره ۹۹ ساله، تاکنون به ظرفیت ۷۳۳ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط تامین شده است. از این تعداد به ظرفیت ۱۹۱ هزار واحد مسکونی در قالب انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و به ظرفیت ۵۴۱ هزار واحد جهت تعریف واحد در قالب پروژه انبوه سازی تامین شده است.

تعیین تکلیف تغییر کاربری ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین اجرای قانون جهش تولید مسکن

این گزارش می افزاید معاونت مسکن و ساختمان برای تحقق ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پیشنهادهای مربوط به تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون ظرف حداکثر ۲ ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری مجموعه اقداماتی انجام داد. در همین خصوص از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن به میزان ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان ها تعیین تکلیف شده است.

تحویل ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگل ها به وزارت راه و شهرسازی

در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن منبی بر تحویل اراضی موردنیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرک سازی اعم از زمین های واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و ‌آبخیزداری و تامین زیرساخت های لازم برای خدمات رسانی این اراضی، اقداماتی انجام شده است. در این خصوص تاکنون ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد.
همچنین جهت تامین زیرساخت های اراضی این موضوع، مشخصات اراضی تامین شده به دستگاه های خدمات رسان جهت برنامه ریزی ارسال شده است.

شناسایی ۱۰.۵ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی سایر دستگاه ها

معاونت مسکن و ساختمان در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه ها و شرکت های دولتی در چارچوب مکانیابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی و صدور سند مالکیت اراضی دستگاه های دولتی مشمول این ماده به وزارت راه و شهرسازی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در صورت عدم انتقال اراضی موضوع این ماده در مدت ۲ ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۱۰.۵ هزار هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه ها شناسایی شد.
همچنین از این میزان اراضی شناسایی شده، اسناد چهار هزار و ۷۴۷ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته است و اسناد ۲ هزار و ۶۳۵ هکتار اراضی به دلایل مختلفی از جمله در حال بهره برداری بودن، اراضی نیروهای مسلح و یا به دلیل وضعیت خاک و قرار گرفتن در مسیل از دستور کار خارج شده است. همچنین در خصوص صدور سند و تغییر نمایندگی سه هزار و ۱۳۰ هکتار اراضی باقیمانده شناسایی شده دستگاه های دولتی، مکاتبات و پیگیری های لازم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده است.
این گزارش حاکی است که معاونت مسکن و ساختمان به منظور اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۶۳ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی مستعد مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرهای شناسایی شد. از این میزان اراضی شناسایی شده جهت الحاق به محدوده های شهری حدود ۱۶ هزار و ۱۴۲ هکتار اراضی در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب و ابلاغ شده است.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *