استاندار تهران شروط تجزیه استان تهران و تشکیل تهران غربی و تهران شرقی را اعلام کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا فخاری گفت: باید همه مولفه ها در مطالعات به خوبی دیده شود، نکته مهم این است که باید تصمیمات موجب آسایش و آرامش مردم باشد و تقسیمات به گونه ای باشد که در نتیجه مردم در رفاه نسبی با ایجاد تعادل در تامین نیازمندی ها و رفع مطالبات قرار بگیرند.
استاندار تهران با اشاره به نام شهرستان های غربی و جنوب شرقی استان تهران، گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول طرح جداسازی می شوند.
وی با تاکید بر تطبیق طرح تقسیم استان های غربی و شرقی تهران با شرایط امروز جمعیتی، افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم.
براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم، در غرب استان تهران نزدیک به سه میلیون نفر جمعیت و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰‌ هزار نفر جمعیت ساکن هستند، بنابراین به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.
او با بیان اینکه تقسیم و تفکیک زیرساخت ها اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: در این تفکیک، مباحث اقلیمی و جمعیتی باید به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد. ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تامین زیرساخت ها بسیار مهم است. قطعا باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود.
فخاری تاکید کرد: ترکیب بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریبا با عدم تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه هایی که تاثیرگذار است مانند مولفه های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.
استاندار تهران افزود: بنابراین تقسیم مدیریتی که هدف اجرای این طرح است و از این طریق نظام مدیریت را مقداری کوچک تر می کند، باید قابلیت دسترسی داشته باشد، همچنین باید به لحاظ ماهیتی و یک امر الزامی محقق شود و اگر این موارد محقق شد در امر تقسیمات موفق هستیم.
دنیای اقتصاد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *