هنوز هم سطح اجاره بها به طور عمده از توان اقتصادی بسیاری از خانوار‌ها بیشتر است و مستاجر‌ها همچنان به رغم کاهش حرارت در بازار اجاره پاییزی، با دشواری از بابت پذیرش اجاره بهای پیشنهادی موجر‌ها روبه‌رو هستند.

به گزارش اخبار ساختمان، طیف قابل توجهی از قرارداد‌های اجاره مسکن در میانه پاییز امسال با تخفیف «یک میلیونی» به مستاجران، منعقد می شود. تازه ترین بررسی ها از شرایط بازار اجاره مسکن در ماه میانی پاییز نشان می دهد تعدادی از مالکان واحد‌های اجاره ای در مناطق مصرفی و پرتقاضا، برای آنکه فایل اجاره خود را زودتر به قرارداد با مستاجر تبدیل کنند و با ضرر و زیان ناشی از کمبود تقاضای پاییزی در این بازار مواجه نشوند، به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، یک میلیون تومان روی مبلغ رهن کامل، به مستاجر تخفیف می دهند.
به عنوان مثال اگر واحد مسکونی در مناطق میانی شهر با مساحت ۷۰ مترمربع با رهن کامل ۷۰۰ میلیون تومانی به بازار اجاره عرضه شده باشد در نهایت این فایل ها به طور معمول با رهن کامل ۶۳۰ میلیون تومانی یعنی با اعمال ۷۰ میلیون تومان تخفیف، تبدیل به قرارداد با مستاجر می شوند.
این موضوع این روز‌ها در طیفی از فایل های عرضه شده به بازار اجاره مناطق مصرفی نیمه شمال و جنوب پایتخت فراگیر شده و به نوعی به یک عرف جدید تعیین اجاره بها در قراردادها، در میانه پاییز تبدیل شده است.
هم اکنون متوسط رهن کامل هر مترمربع مسکن در مناطق میانی شهر حول و حوش ۱۰ میلیون تومان است که بررسی ها نشان می دهد برخی از فایل هایی که انتهای تابستان با این سطح قیمتی به بازار اجاره معرفی شده بودند هم اکنون به طور متوسط مترمربعی ۹ میلیون تومان قرارداد می شوند.
یک مشخصه دیگر این روز‌های بازار اجاره امکان بیشتر مستاجر‌ها برای جستجوی فایل هایی است که نسبت به میانگین اجاره بهای مناطق مصرفی، اجاره بهای پیشنهادی مناسب تری دارند.
در عین حال هنوز هم سطح اجاره بها به طور عمده از توان اقتصادی بسیاری از خانوار‌ها بیشتر است و مستاجر‌ها همچنان به‌رغم کاهش حرارت در بازار پاییزی اجاره، با دشواری از بابت پذیرش اجاره بهای پیشنهادی موجر‌ها روبه‌رو هستند.
عصر ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *