رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و در جهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می شود.

به گزارش اخبار ساختمان، حمزه شکیب رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و در جهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می شود.
شکیب با اشاره به تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش که متشکل از نمایندگان سراسر استانهاست در عین حال به تعرفه خدمات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،نقش موثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری دارد.
وی با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی حساسیت وجود دارد، ادامه داد: در حالی که افزایش سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی و واقعی شدن این خدمات قطعا نقش تعیین کننده ای در تعیین میزان سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.
وی خواستار الگوبرداری تعرفه خدمات آزمایشگاهی از فهرست‌بها ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در نظام فنی، اجرایی شد و گفت: در زمان حاضر تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نظام فنی، اجرایی مشخص است و با توجه به این امر در نظام مهندسی هم می توان برای تعیین خدمات آزمایشگاهی از نظام فنی اجرابی الگوبرداری کرد.
وی با اشاره به نقش خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در رفتار لرزه ای ساختمان ها و با اشاره به برخی از زلزله های روی داده در قریب به 62 سال پیش از بعد مطالعات ژئوتکنیکی، افزود: باتوجه به اینکه ایران کشور لرزه خیزی است، ماموریت جامعه مهندسی در پیشگیری و کاهش حوادث جانی و مالی ناشی از زلزله بسیار مهم است. در جامعه دانشگاهی ماموریت ها شامل مواردی نظیر مشارکت در عبور از مرزهای دانش در علوم مهندسی، ارایه نظریه های بنیادی و کاربردی در علم مهندسی زلزله، فرهنگ سازی پیشگیری در باور مدیران، مهندسان، سرمایه گذاران و بهره برداران است.
وی گفت: در گذشته، علی‌رغم زلزله خیز بودن کشور ما خیلی درباره خدمات آزمایشگاهی صحبت نمی کردیم و خیلی هم برای ما مهم نبود. ساختمان ها با یک گمانه زنی ساخته می شدند و نه بتن کنترل می شد و نه جوش مورد بازرسی قرار می گرفت. اما هم اکنون نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور خدمات آزمایشگاهی انجام می شود و هر روز گسترش بیشتری پیدا می کند.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *