سیاستگذاری با آدرس غلط، امروز باعث شده است خانه اول از دسترس پردرآمدها هم خارج شود و فراتر از آن، بحران نابرابری دولت آفرین در فرصت های زندگی بین دارندگان ملک و محرومان شکل بگیرد.

به گزارش اخبار ساختمان، رمزگشایی از نقش دولت و شهرداری در تعمیق نابرابری بین خانه اولی ها و چند‌‌‌خانه ای ها، سیاستگذار مسکن را به عنوان راننده ماشین بحران در این بازار، معرفی می کند. یافته های یک مطالعه رسمی در ارتباط با نقش عوامل سیاستگذار بازار مسکن در بحران ملکی نشان می دهد، مستاجرها و افراد فاقد مسکن که پیش از این با عنوان خانه اولی، مصرفی ترین طیف تقاضا در بازار معاملات مسکن را به خود اختصاص می دادند، هم‌‌‌اکنون با تاوان سیاستگذاری با آدرس غلط در این بازار روبه‌رو شده اند.
تاوان این شرایط، طی سال های اخیر تاکنون خود را در شکل کاهش نرخ مالکیت مسکن در مقابل افزایش تعداد خانوارهای مستاجر مواجه با بحران اجاره نشینی، نشان داده است. این بحران هم‌‌‌اکنون مستاجرها و افراد فاقد مسکن را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، در طول سال های گذشته همزمان با افزایش تعداد خانوارهای مستاجر و کاهش نرخ مالکیت، عرضه واحد جدید به بازار مسکن نیز صورت گرفته است. اما سوال مهم آن است که چرا با وجود عرضه قابل توجه واحدهای مسکونی جدید به بازار در سال های اخیر تاکنون، به جای آنکه نرخ مالکیت در کشور افزایش یابد، نرخ اجاره نشینی بیشتر شده است و سهم سکونت در مسکن ملکی در برابر سهم سکونت استیجاری، رو به افول رفته است؟
نتایج یک مطالعه رسمی، دولت و شهرداری ها را به عنوان راننده های ماشین بحران بازار مسکن معرفی می کند. این دو نهاد سیاستگذار در حوزه مسکن، به‌رغم اجرای سیاست هایی در راستای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در سال های گذشته تاکنون، به دلیل طی این مسیر از آدرس های اشتباه، نه تنها موفق به مهار بحران مسکن نشده اند بلکه به واسطه اجرای این سیاست ها، بحران مسکن تشدید شده است.
ضمن آنکه بحران مسکن خود منجر به بروز شش نوع بحران دیگر شده است که پیامد آن چیزی جز افزایش شکاف و نابرابری های اجتماعی بین خانه اولی ها (مستاجرها و افراد فاقد مسکن) و چند‌‌‌خانه ای ها (افرادی که حرکت سیاستگذار از مسیر غلط منجر به افزایش دارایی ملکی آنها شده است)، نیست.

دومینوی سیاستگذاری غلط مسکن

بررسی های انجام شده نشان می دهد، این برای اولین بار است که دومینو یا مقصد سیاستگذاری غلط در بخش مسکن، آن هم از جانب یک نهاد رسمی، به تصویر کشیده می شود. البته طی سال های گذشته کارشناسان به طور مداوم هشدارهایی در این زمینه مطرح کرده اند؛ از جمله این هشدارها نیز اشاره به سیاست های غلطی است که هدف از اجرای آنها از سوی سیاستگذار (دولت و شهرداری) کمک به خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن عنوان شده است.
یکی از این هشدارها مربوط به این واقعیت مهم است که مشکل بازار مسکن الزاما با تمرکز صرف بر تولید انبوه مسکن بدون توجه و با غفلت از ریشه های آن، حل نخواهد شد. اخیرا نهادهای رسمی، در ادامه اظهارنظرهای کارشناسی قبلی، به انحای مختلف در خصوص چگونگی و پیامدهای اعمال سیاست های اشتباه در بازار مسکن هشدار داده اند.
تازه ترین هشدارها دربردارنده مشخصات و پیامدهای تعریف فرضیه غلط درباره معضل بازار مسکن، تعریف آدرس غلط، تعریف سیاست غلط و محصول تلخ این سیاست است که دومینوی تشدید بحران در بازار مسکن از مجرای سیاست های اجرا شده در این بخش را توضیح داده و به تصویر می کشد.
این تصویرسازی از دومینوی سیاستگذاری از مسیر غلط در بازار مسکن در گزارشی با عنوان چالش های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران از سوی مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه کشور، انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است. در این گزارش اعلام شده است که برای طی این مسیر غلط دو راننده یا دو سیاستگذار وجود دارد. راننده اول دولت و راننده دوم شهرداری ها هستند.

مسیر اشتباه دولت‌‌‌ و شهرداری ها

تبعیت و اصرار بر یک فرضیه غلط در دست‌‌‌کم یک و نیم دهه گذشته (از نیمه دهه هشتاد تا امروز)، از سوی دولت ها، نه تنها در همه این سال ها منجر به رفع بحران در بازار مسکن نشده است بلکه نتایج این پژوهش رسمی و همچنین واقعیت ها نشان می دهد که بحران در این بازار و تبعات بعدی آن، تشدید هم شده است.
این فرض غلط، این بوده است که مشکل بازار مسکن و خانه اولی ها، کمبود مسکن است و دولت ها این فهم اشتباه را به آدرس حل معضل مسکن تبدیل کرده و به عبارتی ابعاد بحران مسکن را به کمبود عرضه تنزل داده اند. مسیر اشتباهی که دولت برای حل بحران مسکن در همه بیش از این یک و نیم دهه اخیر به کار گرفته است خانه سازی انبوه دولتی بوده است.
بحران مسکن و بحران های بعدی آن علاوه بر دولت، یک راننده دیگر نیز داشته است و آن شهرداری ها و سیاست هایی بوده است که طی همه سال های گذشته تاکنون، در ساخت و سازهای شهری اعمال شده است.
مسیری که شهرداری ها طی کرده اند مبتنی بر اعطای یارانه، پاداش و تسهیلات ریالی و غیرریالی برای ساخت و ساز به اشکال مختلف بوده است. تخفیف های اعطا شده برای صدور پروانه، مجوزهای تغییر کاربری ها و اعطای تراکم مازاد، در واقع یارانه هایی است که طی همه سال های گذشته تاکنون بدون رهگیری و ایجاد الزام برای سازنده ها و مالکان با هدف عرضه دست‌‌‌کم بخشی از واحدها به بازار اجاره یا فروش به خانه اولی ها، به عوامل ساخت داده شده است.
به این ترتیب یارانه هایی که از بودجه شهر و شهروندان باید صرف افزایش رفاه آنها از جمله کمک به تامین مسکن گروه های فاقد مسکن می شده است عملا در خدمت افزایش دارایی های ملکی افراد چند خانه ای قرار گرفته است.
در واقع در شرایطی که از محل بودجه عمومی شهر، این تخفیف ها، پاداش ها و امتیازها به عوامل ساخت و ساز مسکن پرداخت شده است، از سوی دیگر هیچ تضمینی مبنی بر اینکه دست‌‌‌کم بخشی از این خانه ها در شکل مسکن استیجاری یا مسکن ملکی در استطاعت به گروه های فاقد مسکن که همان گروه های هدف برای حمایت در این بخش هستند، تعلق بگیرد، وجود نداشته و ندارد.

اسناد رسمی از اقدامات ضدهدف

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اسنادی وجود دارد که نشان می دهد این یارانه ها و امتیازها، نه تنها هدف کمک به خانه دار شدن فاقدان مسکن را تامین نکرده است که دقیقا ضد هدف یا ضدکارکرد بوده است و مسکن از توان خانه اولی ها خارج شده است. یعنی باعث شده امروز خانه اولی های پردرآمد هم با بحران دسترسی به مسکن مواجه شوند. این در حالی است که به دنبال تشدید بحران در بازار مسکن، وضعیت تعداد زیادی از خانوارهای مستاجر نیز وخیم است.
بر اساس این گزارش نرخ مالکیت مسکن در فاصله سال های 90 تا 95 کاهش یافته است و جمعیت مستاجرها افزایش یافته است. در حالی که در همین فاصله پنج ساله، ساخت و ساز و عرضه به بازار مسکن افزایش پیدا کرده است و بیش از 2 میلیون واحد مسکونی ساخته شده است.
نتیجه ای که در این پژوهش به آن اشاره شده این است که اگر قرار بود مشکل بازار مسکن، کمبود عرضه باشد پس با این میزان ساخت، دست‌‌‌کم نباید جمعیت مستاجرها افزایش می یافت و در مقابل نرخ مالکیت کم می شد.
از سوی دیگر آمارهای رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن در دو دوره زمانی یعنی سال های 90 و 95 نشان می دهد، در سال 90 به ازای 21 میلیون و 100‌ هزار خانوار ساکن در کشور، 22 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی وجود داشته است.
از این تعداد واحد مسکونی نیز 20 میلیون واحد از سوی خانوارها به صورت ملکی یا استیجاری مورد استفاده قرار داشته است و 2 میلیون و 300‌ هزار واحد نیز در شکل خانه های خالی یا خانه های دوم شناسایی شده است.
اما در سال 95، در حالی تعداد خانوارها در کشور به 24 میلیون و 200‌ هزار خانوار رسید که موجودی مسکن کشور در آن سال 27 میلیون و 500‌ هزار واحد مسکونی اعلام شد. از این 27 میلیون و 500‌ هزار واحد مسکونی هم 22 میلیون و 800‌ هزار واحد به صورت ملکی و استیجاری از سوی خانوارها در حال استفاده بود و چهار میلیون و 700‌ هزار واحد مسکونی نیز به عنوان خانه خالی از سکنه یا خانه دوم شناسایی شد.
این آمارها نشان می دهد در شرایطی که در سال 95، موجودی مسکن کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما بحران مسکن نه تنها در کشور کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز داشت. این در حالی است که آمارها حتی نشان دهنده مازاد عرضه مسکن است؛ یعنی موجودی مسکن با فاصله قابل توجهی از تعداد خانوارها سبقت گرفته است.
در چنین شرایطی که به واسطه ساخت و سازهای انجام شده تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها سبقت گرفته و عملا شرایط مازاد عرضه در آمارهای رسمی منعکس شده است، چرا نرخ مالکیت در همین زمان کاهش یافته و در مقابل به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده است؟ مگر نه اینکه در یک پروسه منطقی و در یک بازار نرمال، افزایش عرضه باید منجر به افزایش خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن و در نتیجه افزایش نرخ مالکیت و کاهش تعداد مستاجرها شود؟
آمارها نشان می دهد در فاصله سال های 90 تا 95، نرخ مالکیت از 57/ 56‌ درصد به 52/ 54‌ درصد کاهش یافته است. در مقابل نرخ اجاره نشینی از 18/ 33‌ درصد به 7/ 36‌ درصد رسیده است. (مابقی مربوط به سایر انواع سکونت است).
همچنین داده های این گزارش حاکی از رشد 10 برابری قیمت مسکن در فاصله سال های 97 تا 1402 است. سال 97 متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کشور معادل 2 میلیون تومان بود که برآورد مرکز پژوهش ها از رسیدن این میزان به 20 میلیون تومان در سال جاری خبر می دهد.
این در حالی است که آهنگ رشد قیمت مسکن به مراتب بیش از آهنگ رشد درآمد بوده است. در شرایطی که در این بازه زمانی (97 تا 1402) متوسط قیمت مسکن 900‌ درصد رشد داشته است، حداقل حقوق نیروی کار تنها 600‌ درصد افزایش یافته است. این شرایط منجر به سرایت بحران دسترسی مسکن به خانه اولی های پردرآمد نیز شده است. در بازار اجاره نیز شرایط به مراتب وخیم تر است که یکی از نمودهای آن نیز خود را در شکل جابه‌‌‌جایی های اجباری به مناطق پایین تر یا حواشی شهرها نشان می دهد.

سیاستگذاری به نفع چندخانه ای ها

نتیجه ای که از این شرایط می توان گرفت این است که این میزان ساخت و ساز در سال های اخیر منجر به افزایش نرخ مالکیت از مسیر خانه دار شدن خانوارهای فاقد مسکن (خانه اولی ها) نشده است.
در واقع این عرضه جدید به بازار تقاضای چند خانه ای تزریق شده است. یعنی ساخت و سازهای جدید به جای آنکه به هدف که همان خانه دار شدن گروه های فاقد مسکن است اصابت کند، منجر به افزایش دارایی ملکی افراد دارای مسکن در شکل خرید خانه دوم یا چندم (خانه چندمی ها) شده است.
این موضوع عملا به معنای شکست مسیر دولت ها برای رسیدن به هدف است و آمارهای رسمی نیز سندی است که غلط بودن فرضیه دولت ها را اثبات می کند. این شرایط را می توان به تله عرضه کور تعبیر کرد؛ تله ای که اگرچه در آن موجودی مسکن از محل عرضه جدید افزایش می یابد اما در مقابل این خانه ها به جای آنکه به گروه های هدف برسد صرف افزایش دارایی های ملکی چندخانه ای ها می شود و در مقابل هر روز تعداد بیشتری از خانوارها از مالکیت دور شده و به عنوان مستاجر در بازار حضور می یابند.
همچنین این شرایط نشان دهنده آن است که نیازسنجی درستی از وضعیت بازار مسکن در گروه های هدف صورت نگرفته و نیازسنجی های درست مبنای سیاستگذاری ها نبوده است. همچنین استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن با اصلاح نظام مالیات ستانی از دارندگان املاک مورد غفلت واقع شده است.

ماجرای عرضه انحرافی

مجموعه سیاست های اعمال شده از سوی دولت ها و شهرداری ها در نهایت منجر به نوعی عرضه انحرافی به بازار مسکن شده است. عرضه هایی که بخش زیادی از آنها مربوط به واحدهای مسکونی لوکس و گرانقیمت است که با استفاده از امتیازها و مشوق های شهری به سازنده ها اعطا شده و در مقابل هیچ تضمینی از بابت ساخت مطابق الگوی مصرف و عرضه دست‌‌‌کم بخشی از واحدها به بازار اجاره یا فروش به خانه اولی ها، از آنها گرفته نشده است. واحدهایی که در عین حال هیچ نسبتی با توان خانوارهای نیازمند مسکن ندارد.
آمارها نشان می دهد 40‌ درصد از واحدهایی که طی سال های اخیر در تهران ساخته شده است بیش از 220 مترمربع مساحت دارند و 65‌ درصد از واحدهای ساخته شده در سال های اخیر نیز متراژی بیش از 150 مترمربع دارند که تامین هزینه سکونت در آنها از عهده خانوارهای مستاجر و خانه اولی خارج است.
در کشور نیز طی یک دهه گذشته متوسط متراژ واحدهای مسکونی ساخته شده بین 124 تا 135 مترمربع بوده است. این موضوع نشان می دهد تشویق ها و تخفیف ها و مجوزهای شهرداری که همگی در حکم یارانه ساخت و ساز هستند عملا به بزرگ سازی به جای تامین مسکن برای کم درآمدها و خانه اولی ها اختصاص یافته است.
در واقع نظام سیاستگذاری مسکن دچار یارانه دهی بی هدف شده است. این نظام معیوب نه تنها منجر به تامین مسکن بی خانه ها نشده است که زمینه افزایش ثروت ملکی چندخانه ای ها را فراهم کرده است. این یارانه ها به ساختمان هایی داده شده که هیچ تعهد اجتماعی از بابت عرضه به بازار مسکن کم درآمدها برایشان ایجاد نشده است در حالی که همه این امتیازها از محل بودجه عمومی به آنها اختصاص یافته است.
واحدهایی که هم به لحاظ متراژ و هم از نظر سطح قیمت و اجاره بها، در استطاعت خانه اولی ها نیستند. خود این موضوع بنا بر اعلام مرکز پژوهش ها منجر به افزایش نابرابری اجتماعی دولت‌آفرین شده است. در واقع خروجی اقدامات دولت خود منجر به افزایش مالکیت چند خانه ای ها شده است.
از سوی دیگر به جای آنکه برنامه ها و سیاست های دولت در مالیات ستانی معطوف به پرهزینه و کم صرفه کردن خرید و فروش سوداگرانه (به جز خانه اولی ها) باشد، کاملا در خدمت چند خانه ای ها قرار گرفته است. در حالی که در همه این سال ها می توانست از طریق دریافت مالیات های سالانه، ریسک و هزینه چندخانه ای ها را از بابت احتکار و سوداگری ملکی به نفع عرضه این واحدها به بازار و کمک به تامین مسکن خانه اولی ها و مستاجرها، افزایش دهد.

معرفی ابربحران بحران ها

در این گزارش همچنین به صراحت اعلام شده است که این شرایط یعنی بحران مسکن خود منجر به ایجاد پنج بحران دیگر شده است که برآیند آن در نهایت خود را به شکل بحران ششم یا ابربحران بحران ها نشان می دهد.
بحران اول تعمیق نابرابری در ثروت است. بحران دوم تعمیق نابرابری در درآمد. بحران سوم تعمیق نابرابری در ثروت و درآمد بین نسلی. بحران چهارم، تعمیق شکاف رفاهی. بحران پنجم بحران کاهش کیفیت زندگی است.
مجموعه بحران مسکن و این پنج بحران که به دنبال آن برای گروه های فاقد مسکن و حتی نسل یا نسل های بعدی آنها نیز می تواند بحران آفرین باشد، خود را در شکل ابربحران بحران ها یعنی نابرابری در فرصت های زندگی نشان می دهد.
موج تورمی در بازار مسکن، ناشی از اجرای سیاست های ناکارآمد و با اثر معکوس، اثر نامتوازنی بر زندگی خانوارها داشته است. چند خانه ای ها متناسب با میزان املاکشان، ثروتشان نیز افزایش یافته و این موضوع منجر به بحران تعمیق نابرابری در ثروت شده است. همچنین به‌دلیل عایدی ناشی از مالکیت املاک و دریافت اجاره بها، تعمیق نابرابری درآمدی میان چندخانه ای ها و افراد بی خانه ایجاد شده است.
به جهت به ارث رسیدن دارایی ملکی چندخانه ای ها و محرومیت فرزندان افراد بی خانه از این امکان، یک بحران دیگر ناشی از این وضعیت خود را در شکل بحران تعمیق نابرابری ثروت و درآمد بین نسلی نشان می دهد. بحران تعمیق شکاف و نابرابری رفاهی بین افراد بی خانه و چندخانه ای ها و همچنین اثر جابه‌‌‌جایی های اجباری بر کاهش کیفیت زندگی، در پی بحران مسکن ایجاد و روز به‌روز تشدید می شود.
در نهایت نیز ابربحران بحران ها یعنی نابرابری در فرصت های زندگی بین این دو گروه ایجاد و ابعاد آن با گذشت زمان بزرگتر می شود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است که همه این بحران ها نه تنها ریشه در عقب نشینی دولت ها از استیفای حقوق رفاهی کم درآمدها و همچنین اعمال سیاست های موثر برای رفع بحران مسکن دارد، بلکه یک علت بزرگ دیگر آن به پیروی از مسیر اشتباه سیاستگذاری در این زمینه معطوف است. همه اینها در شرایطی است که نظام مالیاتی نیز در خدمت توزیع درآمد و ثروت درون نسلی نیست.
از سوی دیگر، فعالیت های دولت نیز در حوزه تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن دست‌‌‌کم به یک علت به جواب نرسیده و عملا ناموفق بوده است؛ علت این است که در برنامه های خانه سازی دولتی هم آورده نقدی و هم اقساط وام از توان کم درآمدها بالاتر بوده و به هدف اصلی که همان کمک به تامین مسکن کم درآمدهاست اصابت نکرده است. بنابراین با این سیاستگذاری های غلط نه تنها بحران مسکن حل نشده که پنج بحران و یک ابربحران نیز به دنبال آن ایجاد شده است.
در چنین شرایطی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است که هم‌‌‌اکنون زمان ایفای نقش تحول آفرین سیاستگذار مسکن در این بخش فرا رسیده است. درست است که هم‌‌‌اکنون دولت و شهرداری ها در این بخش نقش آفرینی دارند، اما بیش از آنکه این سیاست ها معطوف به پاسخگویی به نیاز مسکن باشد در خدمت کالایی سازی آن قرار گرفته است.
این در حالی است که هرگونه سیاست و از جمله نظام یارانه ای و تسهیلاتی باید با هدف استطاعت پذیر کردن مسکن برای خانه اولی ها و مستاجرها بازتعریف شود. اصلاح نظام مالیاتی به منظور ایجاد ریسک و هزینه برای ملاکی با هدف استفاده بهینه از موجودی مسکن نیز امری لازم و ضروری است.

بیشتر بخوانید: راهکار عبور بازار مسکن از بحران های فعلی چیست؟
دنیای اقتصاد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *