اگرچه آمار دقیقی از ساخت و ساز در این فصل در دسترس نیست، اما شاید از این نسبت بتوان نتیجه گیری کرد که در بازه فصل تابستان، تقاضا برای ساخت و بازسازی مسکن تا حدودی افزایش داشته است.

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز آمار ایران امروز تورم مربوط به نهاده های ساختمانی در تابستان 1402 را منتشر کرد. بر این اساس قیمت نهاده های ساختمانی نسبت به فصل پیش از خود، افزایشی 1.9 درصدی را تجربه کرده است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمانی طی تابستان 1402 را منتشر کرده است که بر اساس آن، بازار مصالح ساختمانی در این بازه زمانی با رشد قیمت روبرو بوده است.
اگرچه آمار دقیقی از ساخت و ساز در این فصل در دسترس نیست، اما شاید از این نسبت بتوان نتیجه گیری کرد که در بازه فصل تابستان، تقاضا برای ساخت و بازسازی مسکن تا حدودی افزایش داشته است.

تورم فصلی مصالح ساختمانی

بررسی ها نشان می دهد شاخص نهاده های ساختمانی در تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل از خود یعنی بهار سال جاری افزایشی ١,٩ درصد را پشت سر گذاشته است. این شاخص نسبت به فصل قبل ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
در این بازه و در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم فصلی با ٢٠,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی گچ و گچکاری بوده است.

تورم مصالح ساختمانی

تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نشان دهنده آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی در تورم نقطه به نقطه ٤٧,٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٣٩.٧ درصد یعنی ٧.٦ واحد درصد صعود داشته است.
در این فصل، بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اجرایی یراق آلات درب و پنجره با ٧٤,٧ درصد و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.٦ درصد مربوط به گروه اجرایی نقاشی بوده است.

تورم سالانه مصالح ساختمانی

در فصل تابستان ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣,٥ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٣٩.٢ درصد یعنی ٤.٣ واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٦٣ درصد مربوط به گروه اجرایی شیشه و کمترین تورم با ٣٣.٩ درصد مربوط به گروه سنگ بوده است.
این در حالی است که قیمت نهاده های ساختمانی در بهار 1402 در مقایسه با آمار فصل قبل یعنی زمستان 1401 کاهشی معادل 21,6 درصد یا 8,0 واحد درصد را پشت سر گذاشته بود.
روزنو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *