در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد منفی ۱.۷ درصد رسیده است. تورم ماهانه در ششمین ماه سال در مقایسه با ماه قبل (۰.۷ درصد) یک واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش اخبار ساختمان، در شهریور ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧٩,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٨٤.٨)، ١.٧ درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ١,٧- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٠.٧- درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥,٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٢ آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٣,٩ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم سالانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران

در شهریور ماه ١٤٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۸۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان و ۷۷ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۵۷ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

بیشتر بخوانید: بازار مسکن وارد دوره رکود طولانی مدت شده است
ایسنا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *