مرکز آمار ایران گزارش داد: در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌ بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣,٣ درصد رشد دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز آمار ایران گزارش بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور" در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش ، در شهر تهران، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ١٣٧٣٧ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٤٣,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است.
‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های احداث ساختمان ٧.٢ واحد بوده است.
تعداد ١٩۰٣ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٩.٨ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ۱۴۰۲ بالغ ‌بر ٢٤٨٩ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٤٨,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۰.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی ١٣۰٨ مترمربع بوده است.
بر اساس این گزارش، در کل نقاط شهری کشور، در تابستان سال ۱۴۰۲، تعداد ٩١٤٥٣ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش‌ بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦.٦ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٨ واحد بوده است‌.
تعداد ٢٣٩١٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در تابستان ۱۴۰۲ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ١٩,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢١.٢ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان ۱۴۰۲ حدود ١٦٤٩٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 10 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٥ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ٦٩۰ مترمربع بوده است.
تسنیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *