زنان عاشق شنیدن این حرفها از همسرشان هستند!!

برخی حرف ها باعث می‌گردد همسرتان احساس كند كه او یك الهه است. اگر می خواهید وجهه ی خود را نزد همسرتان بالا ببرید و به همسرتان احساس آرامش دهید تا می توانید به او حرف های عاشقانه ای بزنید که عاشق شنیدن آن است…

حرف‌هایی كه زنان عاشق شنیدن‌ شان هستند

“روز خوبی داشتی؟”

هنگامی که از همسر خود در مورد چگونگی گذراندن روزش پرسش می‌كنید، برداشت او این خواهد بود كه شما انسان با فكری هستید و مشتاقید بدانید وی ساعات كاری خود را چگونه سپری كرده است. اما یـك هشـدار: ایـن سـؤال بـه هـمـسـر شـمـا مجوز آن را خواهد داد كه چند ساعتی در مورد كوچك‌ترین اتفاقاتی كه برایش افتاده صحبت نمایـد. پس برای مدت زمانی طولانی آمادة نشستن و شنیدن داستان‌های او شوید.

چرا باعث زیبا شدن وجهه شما می‌گردد: زن‌ها به آن‌چه كه در فكر شما می‌گذرد، توجه زیادی دارند. پرسش در مورد چگونگی روز او نشان می‌دهد كـه شمـا پذیرا، مشتـاق و علاقه‌مند به گوش‌دادن حرف‌های همسرتان هستید. با این عمل به او فرصتی می‌دهیـد تا خودش را خـالی نـموده و شما را به‌عنوان هم‌راز و محرم اسرار خود در نظر بگیرد. اگرچه ممكن است بیش از زمانی كه انتظار دارید مجبور به شنیدن صحبت‌هایش شوید، اما وقتی تمام شد، او شروع به صحبت در مورد شما خواهد كرد.

“نمی‌تونم بگم چقدر دلربا و زیبا هستی”

همان‌طور كه مشخص است، این جمله بـه او این پیغام را می‌رسـاند كه وی برای شما جذاب بوده و فرد دیـگری بـه چشم‌تان نمی‌آید. از طرف دیگر باعث افزایش اعتمادبه‌نفس در او خواهد شد. قرار دادن او از بین همتاهایش بر سكوی نخست زیبایی، باعث بالا رفتن اعتمـادبـه‌نفـس وی شـده و سـبـب می‌گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان هم‌جنس خود بتواند فرمانروایی كند.

چرا باعث زیبا شدن وجهه شما می‌گردد : این جمله بخصوص در روابط زناشویی بلندمدّت مؤثر واقع می‌شود، چرا كه شما به همسر خود اطمینان می‌دهـید هنوز به او علاقه دارید. در عوض، همسرتان نیز سعی خواهد كرد این زیبایی و دل‌ربایی را با شما تقسیم نماید. سؤالی هست؟ این‌جوری فكر نمی‌كنید؟

“در مورد . . . چه احساسی داری؟”

پرسیدن این سؤال درباره احساس او در مورد هر چیز، به همسرتان نشان می‌دهد كه شما خالصانه برای احـساسـات او اهمیت قائل هستید. زن‌ها عاشق بیان احساسات خود در مورد هر موضوع قابل تصوری می‌بـاشند. با این حـال، بـدانید كه خود را در دام گفـت‌وگویـی طولانی و عمیق در مورد آن موضوع گرفتار خواهید كرد. بنابراین اگر شب تصمیم به دیدن مسابقه فوتبالی را دارید، این سؤال را مطرح نكنید.

چرا باعث زیبا شدن وجهه شما می‌گردد : این سؤال بیان‌گر جنبه مهربانی و دلسوزی یك فرد است. وقتی همسرتان درمی‌یابد كه شما توجه‌تان را به وی مبذول داشته‌اید، او نـیـز متقابلاً تمام احساسات خود را با شدتی بسیار بیشتر، اهداء خواهد نمود. یعنی اگـر قـبـلاً فـقـط فردی جذاب به‌شمار می‌آمدید، اكنون همانند جواهری در چشم او جلـوه خواهید كرد. متوجه منظورم می‌شوید كه؟!

“تو زیباتر از دوستان دیگرت هستی”

قرار دادن او از بین همتاهایش بر سكوی نخست زیبایی، باعث بالا رفتن اعتمـادبـه‌نفـس وی شـده و سـبـب می‌گـردد تا هـمـسر شمـا در تـصـوراتش بر دوستان هم‌جنس خود بتواند فرمانروایی كند. این تحسین و تعریف بسیار مهمی در دنیای زنانه محسوب شده و امتیاز شما را در نزد همسرتان ارتقای چشمگیری خواهد داد.

چرا باعث زیبا شدن وجهه شما می‌گردد : گذشته از این‌ كه باعث می‌گـردد او از لحاظ زیبایی ظاهری خود را برتر از اطرافیانش تصور كند، این جمله كوتاه به همسرتان تفهیم می‌كند كه شما تا چه حد برای وی ارزش قائل هستید. بعلاوه، زمانی كه دوستانش پیش شـما هستند، كمتر احساس نگرانی خواهد كرد. او در مـورد خـودش احـسـاس خـوبـی نموده و پاداش سلیقه به خرج دادن شما را خواهد داد. با این حال، یك احتمال جانبی بالقوه وجود دارد: یك همسر حسود این سخن را مدركی برای متهم نمودن شما به این‌كه قصد برانداز نمودن و چشم دوختن به دوستانش را دارید، به‌شمار خواهد آورد.

“تو واقعاً زرنگ و باهوشی”

با تـصـدیـق نـمودن هـوش و ذكـاوت وی، ایـن معـنی را می‌رسانید كه علاوه بر محاسن ظاهری، متوجه ذهن و فكر توانمندش نیز شده‌اید. هـمـسر شـما بـا شنیدن این جمله در مورد همه جوانب زندگی خود احساس رضایت و خشنودی خواهد نمود. این سخـن نشانة احترام از طرف شما برای همسرتان محسوب می‌گردد.

چرا باعث زیبا شدن وجهة شما می‌گردد : همسرتان این مسئله را كه شما فقـط بـه فـكر روابط جنسی نیستید و قادرید ماورای چنین موضوعات فكر كنید را تحسین خواهـد كرد. زن‌ها عاشق مردان صـمـیمی و خـوش‌قـلب مـی‌بـاشند و هیچ چیزی بهتر از بیان و تشخیص هوش و ذكاوت آن‌ها نمی‌تواند صفات آقامنشانه شما را آشكار نماید.